Muon updater hænger

Gå ind i et terminal vindue og skriv følgende kommando:

sudo apt-get update

Hvis det fejler så skriv følgende kommandoer:

sudo dpkg –configure -a

sudo reboot (genstarter maskinen)

Herefter plejer sudo apt-get update at virke igen og derefter Muon updater.

Forklaring

sudo er en kommando der giver det efterfølgende program administrator rettigheder og dermed adgang til dele af systemet som man almindeligvis ikke kan rette i.

apt-get er en del af et pakke håndterings værktøj kaldet apt (Advanced Package Tool). apt-get henter ting fra pakke servere baseret på en liste over pakker. Listen ligger lokalt på maskinen og det kan ske at der kommer uoverensstemmelser med den liste der er på  pakke serverene. Kommandoen apt-get update henter en ny liste fra pakke serverene.

dpkg er en basal kommando i apt. Under Kubuntu bruges den typisk kun til at rette op på database fejl i pakke systemet. Her bruges kommandoen til netop den operation. dpkg — configre -a retter op på det apt system som vi bruger til at håndtere pakker i det daglige.

Det er muligt at benytte dpkg til at installere og afinstallere pakker med, men det kan ikke anbefales. apt systemet er bedre, da det håndterer afhængigheder som dpkg ikke gør.