Sponsorer

Roskilde Universitet
Vi vil gerne takke Roskilde universitet for adgangen til lokaler o.s.v. Det er så nemt i dagligdagen at glemme at vi faktisk får adgang til lokaler, el, o.s.v. gratis. Vi er meget afhængige af netop disse ydelser og skylder derfor Roskilde Universitet en stor tak.

Andre sponsorer
Gennem årene har der været mange sponsorer til forskellige aktiviteter og udstyr. Desværre er informationen om hvem mange af dem er gået tabt. Her er en ikke fuldstændig liste over dem. Vi beklager og undskylder over for dem vi har mistet information om.

Roskilde Handelsskole
Roskilde Handelsskole var i en årrække en meget stor sponsor til vores aktiviteter. De leverede alt muligt gennem årene.

  • Lokaler til de ugentlige møder
  • Lokaler til foredrag, installations parties o.s.v.
  • Lokaler til LinuxParty – en hel bygning i tre dage en gang om året.
  • Speciel el installation og forlængerledninger til LinuxParty
  • Rengøring efter LinuxParty og øvrige aktiviteter.
  • Special opsætning af deres netværk til LinuxParty.
  • Netværksudstyr og kabler til LinuxParty.
  • M.v.

ComX
Router til Linuxparty

Claus Agerskov
Gaveure til foredragsholdere og aktive ved LinuxParty 2006

KT-skilte
Sponsorerede et stor skilt vi satte uden ved vejen til det første LinuxParty.

De frivillige
Gennem årene har der været mange der har lagt og lægger timer i det frivillige arbejde som vores aktiviteter bygger på. De er en mangfoldig gruppe og det vil ikke være muligt at nævne alle, men en skal nævnes.

Rune Zimmermann – Rune er ophavsmand til rigtig mange af de aktiviteter der har været i Roskilde under SSLUG. Han er den person som om nogen har æren af at SSLUG Roskilde eksisterer i dag. Han var manden der startede de ugentlige møder, Installations parties og LinuxParty. Det var også ham der stod for en stor del af de SSLUG foredrag der har været holdt i Roskilde.

Tak til Alle

Vi vil gerne sige tak til alle, nævnte og unævnte, der har hjulpet og fortsat hjælper med tid, økonomiske midler, udstyr, lokaler og alt det andet. Uden jeres hjælp og velvillighed er det ikke muligt at drive disse aktiviteter.