Økonomi

SSLUG Roskilde har som sådan ikke nogen økonomi, og der opkræves ikke deltager- eller medlemsgebyr. Gennem årene har vi samlet en lille slat penge gennem rabatter på pizza, donationer o.l. Pengene bruges til anskaffelser af udstyr og materialer, vi skal bruge.

Til dato har det ikke været nødvendigt med ekstra indtægter, og det forventer vi heller ikke, at det bliver fremover.

Da kassebeholdningen er meget begrænset har vi valgt ikke at føre “rigtigt” regnskab.