Historien bag SSLUG Roskilde

Historien starter så småt med SSLUG møderne i København engang i forrige årtusinde. Vi var en del er kom fra området omkring Roskilde og vi talte tit om at starte noget op i Roskilde. Der blev holdt nogle enkelte foredrag og Installparties men ikke noget rigtig fast. Det var først da Rune Zimmermann i starten af 2003 tog initiativet og indkaldte til det første møde i Roskilde at der for alvor kom gang i aktiviteterne. Mødet blev holdt den 20. januar 2003. Rune’s første brev

Rune Zimmermann
Rune Zimmermann

Rune var på daværende tidspunkt under uddannelse som Datamatiker på Roskilde Handelsskole (RHS) og det var naturligt at spørge dem om lån af lokale. Det var og er de heldigvis meget villige til. Så henover de forløbne år har vi lånt lokaler på RHS til vores forskellige aktiviteter.

Aktiviteterne har gennem tiden været en blanding af Sandkasse møder, foredrag, Installations parties, LinuxParty og årsmøder. Indtil medio januar 2006 har RHS stillet lokaler og udstyr til rådighed i det omfang vi har spurgt dem. Her lånte vi til mandagsmøderne et almindeligt klasselokale med internet forbindelse. Det har også været tilstrækkeligt til de fleste foredrag, men enkelte har vi holdt i auditorier på RHS og LinuxParty er blevet afholdt i en hel bygning som vi har lånt en hel weekend hvert år.

Fra den 16. januar 2006 blev mandagsmøderne blevet flyttet til RUC bygning 24.1, da der ved hvert semesterstart var tvivl om, om vi kunne fortsætte med at have lokale på RHS. Sandkassens tre års fødselsdag blev fejret med kage den 23. januar 2006 i de nye lokaler på RUC.

Fra den 7. juli 2008 blev mandagsmøderne flyttet til RUC bygning 27.1 hos institut for Natur, Systemer og modeller.